יבמות ב' ע"א - ל"ה ע"א

Shlomo Sinason

Dear Family and Friends

I feel it a great privilege to be part of this momentous event.

I will be joining with hundreds of Lomdim, and together we will be”h learn through the entire Shas in one day, כאיש אחד בלב אחד. This is a true challenge I am proud to rise to.

It is well known that the setting up of a Kollel in a community has the potential to significantly raise the standards of Yiddishkeit. This has been experienced in countless communities in numerous cities around the world, with the ברכה and encouragement of the גדולי ישראל.

The Leeds Kollel which lies in North England between Manchester and Gateshead is an example of this. For several years the Kollel has already been running, and the difference is being felt in the community. By sponsoring my efforts you will be lending a hand to giving financial stability to this Kollel which is unique in the UK. Aside from the great זכות of supporting Torah learning, you will enable them to continue in their auspicious work. It will also give them the ability to expand and reach the desired numbers necessary to realise their dreams. You will now become an eternal partner in all their endeavours לקדש שם שמים.

I thank you for your kind and generous support for this worthy cause.

DONATIONS

Date from To Donation Comments

10-02-202014:55:01

Eli Hoffman Shlomo Sinason £10.00 With sincere thanks for the shiur...

09-02-202023:09:11

Anonymous Shlomo Sinason £10.00 Because it's such a nice picture.

09-02-202014:40:55

Anonymous Shlomo Sinason £20.00

09-02-202013:17:13

Anonymous Shlomo Sinason £150.00

09-02-202012:14:32

Nessanel Daniel Shlomo Sinason £20.00

09-02-202008:49:38

Aryeh Gluck Shlomo Sinason £18.00 Lichvoid a genuine talmid chochom

07-02-202014:27:45

Zvi Katzenstein Shlomo Sinason £12.50

06-02-202007:17:01

Mordechai Glickman Shlomo Sinason £5.00 Hatzlocha from the beitar gnel rep

05-02-202017:38:03

Yehuda Green Shlomo Sinason £20.00 הצלחה רבה להגדיל תורה ולהאדירה!

04-02-202016:46:09

Yitzchok Springer Shlomo Sinason £20.00 Hatzlocho from Getzel

03-02-202019:49:05

BZ Hofmann Shlomo Sinason £5.00 Hatzlocho!

02-02-202012:12:26

Anonymous Shlomo Sinason £10.00 Hatzlocha!

02-02-202011:42:05

Mocky Litke Shlomo Sinason £10.00 Hatzlocho

01-02-202019:48:15

Yakov Kohn Shlomo Sinason £30.00 Thanks for supporting us...

31-01-202012:24:56

Elisheva Glickman Shlomo Sinason £10.00 If I can't be there, at least my most suitable representative should be!
Wishing you much hatzlocha!
So proud of all you do...!

30-01-202020:00:34

M B Katanka Shlomo Sinason £5.00 Knack away!

TARGET COUNTER

59%
  • Goal£600.00
  • Amount Raised £355.50
  • Goal Achieved59%