פסחים קי"ד ע"א - ק"כא ע"ב

Hello Everyone!

Ill be learning the last few blatt of Pesochim with my dear Father Dr Rutenberg shlita in this years Yom Hashas in aid of the amazing Leeds Kollel.

This year Ive raised my goal Leilui Nishmas a beloved Great Aunt - Aunty Sessie Jakobowitz o"h who was niftar this past Fri afternnon shortly before Shabbos 23rd Shevat 5781.

When she came to England on the Kinder Transport as an 11 year old girl, together with her esteemed older brothers -  the late Mr Leo Dzialowski ztzl and yblcht my dear Grandfather Mr Salo Dzialowski shlita - they first ended up being welcomed to the Leeds Jewish Community. She was put up with a well to do family Lewis, traditional Jews, who very dedicatedly looked after her. On the first shabbos she was there, Mr Lewis came home from work late on Friday afternoon. Mrs Lewis lit shabbos candles and they sat down to a Friday night dinner. When they finished, asthey were going up stairs they asked little Sessie 'Please remember to turn out the lights'. She was dumb founded, rooted to the spot. How could she be Mechaleil Shabbos? This is not what she was used to from her upbringing in Leipzig! One of the Lewis grandparents were there and called up after the Lewis's - 'Sessie is keeping shabbos, she cant turn out the lights'! They were startled, they were impressed with Aunty Sessie's shtarkkeit, they took action - they paid for one of Leeds Rebbetzins to learn with her halochos and inyonim of yiddishkeit! She enhanced their Yiddishkeit and brought them closer to Hashem. She often repeated this episode, wondering if she had followed their instruction, it may have been the end of her Yiddishkeit! She always encourged people to stand firm and make the right decision! Perhaps she was a trailblazer and pioneer for Kiruv in Leeds, something that Leeds Kollel not only appreciate but have made it their mandate - to reach out to our Jewish bretheren with amazing programs and shiurim while up holding uncompromising Kollel learning.

Please support this wonderful organsiation by donating generously.

You together with the whole of Klal Yisroel should be blessed with only gezunt, hatzlocho and all things good!

Many thanks,

Yitzchok Zvi Rutenberg

DONATIONS

Date from To Donation Comments

2021-02-1523:23:22

Dov Begal Yitzchok Zvi Rutenberg £25.00 Ehr zingkt sheiner Leeder

2021-02-1513:44:39

Anonymous Yitzchok Zvi Rutenberg £20.00 Hatlochoh Rabboh!

2021-02-1511:28:23

Dov Ost Shlomo Rutenberg £25.00

2021-02-1500:02:08

Anonymous Yitzchok Zvi Rutenberg £50.00

2021-02-1418:37:37

Dovid Schleider Shlomo Rutenberg £36.00 Be matzliach

2021-02-1414:09:00

Sam Begal Yitzchok Zvi Rutenberg £20.00

2021-02-1412:16:19

shmuel wolf Shlomo Rutenberg £20.00 lichvod yedidi hanaale!

2021-02-1402:08:24

Yaakov Salomon Yitzchok Zvi Rutenberg £10.00 Imsoboringandwilljustcopytryingtosqueezeasmuchinforaspecialfriendwhoisalwaysbsimcha:)

2021-02-1319:48:40

Avromi Kirsch Shlomo Rutenberg £36.00 Hatslocha

2021-02-1214:20:23

Paul Gross Yitzchok Zvi Rutenberg £62.50 In memory of Mrs Sessie Jakobowitz a"h, your dear great Aunt.

2021-02-1200:37:00

yehuda katz Yitzchok Zvi Rutenberg £40.00

2021-02-1200:34:45

yehuda katz Shlomo Rutenberg £40.00

2021-02-1123:27:07

Moshe Craimer Shlomo Rutenberg £30.00

2021-02-1123:21:55

Sidney Rutenberg Yitzchok Zvi Rutenberg £450.00 Looking forward to learning together again! Chazak ve'ematz! Hatzlocho!

2021-02-1122:23:55

MA Bamberger Yitzchok Zvi Rutenberg £20.00 Hatzlocho

2021-02-1121:47:00

Avrohom Sugarman Shlomo Rutenberg £36.00 In admiration of your dedication! Hatzlocho Rabboh

2021-02-1121:38:40

eli wagschal Shlomo Rutenberg £100.00 so proud to be related to you!! you should be gezunt till 120 to do all the toirah and maasim tovim that you do

2021-02-1112:11:34

Abie @ wada Yitzchok Zvi Rutenberg £20.00 Well done for taking on this challenge and admirable mission! Hatzlacha very!!

2021-02-1111:42:55

zevi brodie Yitzchok Zvi Rutenberg £10.00

2021-02-1101:16:20

Benzion Davis Shlomo Rutenberg £240.00 May you be gezunt until 120 & keep enjoying your chavrusas!

2021-02-1023:09:12

Abraham Rosenberg Yitzchok Zvi Rutenberg £40.00 Enjoy the day!

2021-02-1022:57:02

Zev Freilich Shlomo Rutenberg £10.00 In honour of Dr Ruttenberg
Wishing you הצלחה גדולה

2021-02-1022:53:06

Avigdor Roth Shlomo Rutenberg £72.00 Hatzlocho Rabbo!

2021-02-1020:56:59

Aron elisha Merlin Yitzchok Zvi Rutenberg £20.00

2021-02-1020:25:24

Simcha Kohn Shlomo Rutenberg £20.00 הצלחה רבה

2021-02-1017:28:36

Shimon Travers Shlomo Rutenberg £10.00 הצלחה

2021-02-1014:48:23

Dovid stroh Yitzchok Zvi Rutenberg £30.00 Hatzlocha in making a great illui neshomo for aunt Sessie! Keep up all of your amazing work which always comes with a smile!
from Dovid, Bassi and all the family.

2021-02-1013:25:44

Zelig Winegarten Shlomo Rutenberg £40.00

2021-02-1013:07:30

Ari Spitzer Yitzchok Zvi Rutenberg £10.00

2021-02-1013:07:10

Motti bamberger Yitzchok Zvi Rutenberg £10.00 Hatlocho YZ

2021-02-1009:39:33

Avrumi Falk Shlomo Rutenberg £20.00 You are an inspiration to all around you!

2021-02-1001:33:31

Zecharya Rutenberg Shlomo Rutenberg £36.00 Daddy and Yitzchok Tzvi, Kol hakavod! Hatzlocho Rabbo!

2021-02-0920:21:26

Howard Hirsch Shlomo Rutenberg £20.00 Hatzlocho. From Howard Hirsch and family

2021-02-0310:45:28

Bernhard David Shlomo Rutenberg £25.00 Wishing you Hatzlocho and Gezunt from Your Boetie

2021-02-0118:08:42

Yosef Galandauer Shlomo Rutenberg £20.00 Brocho V'Hatzlocho to a unique Ben Torah & all the Lomdim

2021-02-0113:13:51

david bowden Shlomo Rutenberg £36.00 With Admiration and best wishes for further hatzlocho

2021-02-0113:11:12

Avi Yodaiken Shlomo Rutenberg £40.00 Hatzlocho rabboh from your shutaf aid

2021-02-0110:13:01

Yosef Zvi Schleider Shlomo Rutenberg £10.00 Hatzlocha!

2021-01-3118:47:22

Yossi Weisz Yitzchok Zvi Rutenberg £20.00 Hatzlocho

2021-01-3113:05:40

Avrohom Moshe Rabinowitz Shlomo Rutenberg £20.00

2021-01-3020:15:07

david simon Yitzchok Zvi Rutenberg £50.00 much hatzlocho

2021-01-3020:11:05

david simon Shlomo Rutenberg £50.00 much hatzlocho

2021-01-2901:59:13

Anonymous Shlomo Rutenberg £40.00 הצלחה רבה

2021-01-2901:56:36

Anonymous Yitzchok Zvi Rutenberg £20.00 הצלחה רבה

2021-01-2722:47:12

Leslie Zucker Shlomo Rutenberg £100.00

2021-01-2719:20:34

Eliezer Halberstadt Shlomo Rutenberg £100.00 Al shlosha d’varim ha-olam omed: al ha-torah, v’al ha-avodah v’al g’millut chasadim
Dr Rutenberg is a True Pillar of this world in all 3 ways.
In absolute admiration

TARGET COUNTER

83%
  • Goal£2,600.00
  • Amount Raised £2,159.50
  • Goal Achieved83%