תענית ב' ע"א - י"ב ע"ב

Dear Family and Friends

I feel it a great privilege to be part of this momentous event.

I will be joining with hundreds of Lomdim, and together we will be”h learn through the entire Shas in one day, כאיש אחד בלב אחד. This is a true challenge I am proud to rise to.

It is well known that the setting up of a Kollel in a community has the potential to significantly raise the standards of Yiddishkeit. This has been experienced in countless communities in numerous cities around the world, with the ברכה and encouragement of the גדולי ישראל.

The Leeds Kollel which lies in North England between Manchester and Gateshead is an example of this. For several years the Kollel has already been running, and the difference is being felt in the community. By sponsoring my efforts you will be lending a hand to giving financial stability to this Kollel which is unique in the UK. Aside from the great זכות of supporting Torah learning, you will enable them to continue in their auspicious work. It will also give them the ability to expand and reach the desired numbers necessary to realise their dreams. You will now become an eternal partner in all their endeavours לקדש שם שמים.

I thank you for your kind and generous support for this worthy cause.

DONATIONS

Date from To Donation Comments

2019-03-0813:12:58

Anonymous Elchonon Cohen £72.00

2019-03-0511:53:37

Top-up Elchonon Cohen £12.00

2019-03-0313:44:10

Mark Bergman Elchonon Cohen £5.00

2019-03-0308:37:03

Boruch Neumann Elchonon Cohen £50.00

2019-03-0308:36:27

Warren Henderson Elchonon Cohen £30.00

2019-03-0301:26:27

Binyomin Gittleson Yisroel Meir Cohen £36.00 הצלחה רבה
Thank you for always learning with me I really appreciate it

2019-03-0301:00:10

Zvi Tuvye Abenson Yisroel Meir Cohen £10.00 הצלחה רבה to both of you.

You better start looking for a new chavruso! :-)

2019-03-0300:16:32

mordchai gluckstadt Elchonon Cohen £36.00 Hatzlocho Rabboh for all your avodas hakodesh

2019-03-0221:25:26

Shmuli Newman & Shlomo Wolf Elchonon Cohen £100.00 Hatzlocho Rabbo!

2019-03-0220:17:40

Aron Rose Elchonon Cohen £25.00

2019-03-0220:16:54

Tuli Bleier Elchonon Cohen £20.00

2019-03-0117:08:11

DS C Elchonon Cohen £20.00 Just to get over yosef Cowan

2019-03-0116:46:36

Yisroel Meir & Ruti Cohen Elchonon Cohen £10.00 Thanks for learning with me again this year, that's 46 daf in 3 days!!!
I challenge you do that in EY ;)
We will miss you!!!

2019-02-2813:12:24

Jeremy Nussbaum Elchonon Cohen £15.00

2019-02-2610:46:04

Moshe Klyne Elchonon Cohen £36.00 Hatzlocho with the move. Manchester will not be the same without you!

2019-02-2522:52:03

Albert Massarano Elchonon Cohen £10.00 beracha vehatzlacha

2019-02-2513:35:07

Yoel Weinberger Elchonon Cohen £20.00

2019-02-2416:40:50

Toli Yodaiken Elchonon Cohen £50.00 Mazel Tov!
Thanks for your valued friendship over the years.
Manchester will never be the same again.
The move should be with Mazel & Brocha.

2019-02-2401:10:34

Haffner Hoff Elchonon Cohen £50.00

2019-02-2214:48:21

Anthnoy Golombeck Elchonon Cohen £56.25 Miss you cozzie

2019-02-2211:54:26

Aron Fein Elchonon Cohen £5.00 Please sponsor those loimdim who are not as fortunate as you to raise such big amounts: https://yomhashas.org/member/444/aron-fein

2019-02-2113:59:59

Yitzchock Barr Elchonon Cohen £30.00

2019-02-2012:21:21

Yosef Zvi Schleider Elchonon Cohen £5.00

2019-02-1814:17:15

Anonymous Elchonon Cohen £45.00 Best wishes from Avrohom Nosson, Elisheva and Family. We will miss you.

2019-02-1515:28:12

Freyda Dansky Yisroel Meir Cohen £36.00 Hatzlocho!!!
Love Shua and Freyda Chaya

2019-02-1515:23:56

Freyda Dansky Elchonon Cohen £36.00 Hatzlocho!!!!! Next year in Yerushalayim....
Love Shua and Freyda Chaya

2019-02-1513:44:15

Ian Lewis Elchonon Cohen £100.00 Missing you at the squash courts.
get well soon.
Have a great retirement in israel

2019-02-1413:42:36

Aryeh Sanger Elchonon Cohen £40.00 הצלחה רבה לחיים ולשלום

2019-02-1011:15:42

David Penn Elchonon Cohen £62.50 [l'ilui nishmas Yehudis bas Dovid a"h] Shteig well, Elchonon!

2019-02-0623:46:47

Mum Cohen Yisroel Meir Cohen £10.00 Love Mum

2019-02-0619:24:59

pini Newman Elchonon Cohen £50.00

2019-02-0616:28:42

Aharon Brandeis Elchonon Cohen £10.00

2019-02-0420:56:57

Chaim Weisz Elchonon Cohen £54.00

2019-02-0418:31:57

Shloimy Goldschmidt Yisroel Meir Cohen £10.00 הצלחה רבה

2019-02-0321:05:33

Hinda Bayla Cohen Elchonon Cohen £10.00 Daddy!
Keep shteiging
Love you always
Love
HB

2019-02-0314:18:07

Dovid Simcha Cohen Elchonon Cohen £20.00

2019-02-0310:00:24

YESHAYA FROMER Yisroel Meir Cohen £10.00 Hatzlocha Raba

2019-02-0309:47:45

Chaim Cohen Elchonon Cohen £50.00 לאבא היקר
וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא, ישלם שכרם, ויסיר מהם כל מחלה, וירפא לכל גופם, ויסלח לכל עונם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, עם כל ישראל אחיהם..
באהבה
חיים

2019-02-0223:07:23

Yitzi Itzinger Itzinger Yisroel Meir Cohen £18.00

2019-02-0113:36:08

S&Y Orzech Yisroel Meir Cohen £100.00

2019-01-3111:07:05

David Greenblatt Elchonon Cohen £20.00 See you there iyH

2019-01-3018:50:44

Nissan Cohen Elchonon Cohen £5.00 לאבא היקר לי
שיהיה בהצלחה
מבנך / חברותה
ניסן

2019-01-3014:34:03

Harvey Jacobson Elchonon Cohen £100.00

2019-01-2813:35:05

Dr Jeff Schryer Elchonon Cohen £28.00

2019-01-2801:23:05

Mrs S Bamberger Yisroel Meir Cohen £36.00

2019-01-2315:04:53

Isaac Orzech Yisroel Meir Cohen £10.00

2019-01-2314:58:21

Mr Avrohom Henry Elchonon Cohen £50.00 It's a chance to say farewell to you on your going to Erets Yisroel.
Its everybody dream and you are making it come true.
Wishing you tremendous Hatzloche in your new life.

2019-01-2314:50:51

Mr Zvi Portnoy Elchonon Cohen £50.00

2019-01-2222:12:29

Anonymous Yisroel Meir Cohen £18.00 with much Hakaras Hatov for the amazing work that you do for the Kehilla and its youth

2019-01-2217:39:10

greeven estates Henry Elchonon Cohen £50.00 Reb Harvey,

Manchester will miss you but we will always gain with what you have left behind!!

Greeven Estates

2019-01-2214:59:04

Mr Newman Elchonon Cohen £50.00

2019-01-2214:56:48

Zvi Newman Elchonon Cohen £50.00

2019-01-2213:47:40

MD Salzman Elchonon Cohen £25.00 Wishing you much hatzlacha rabba

2019-01-2117:28:54

Martin Oppenheimer Elchonon Cohen £18.00

2019-01-2114:18:46

Itzchak Grosz Elchonon Cohen £50.00 To a wonderful and good hearted person.
From I. Grosz

2019-01-2111:41:11

netanel azar Elchonon Cohen £100.00 learn well, wishing you all the best!!

2019-01-2023:05:12

Avrumi Klor Elchonon Cohen £45.00 HAtzlocho Rabboh!

2019-01-2016:36:13

YOSSI LEITNER Elchonon Cohen £36.00

2019-01-2015:34:01

Meir Eckstein Elchonon Cohen £100.00 Take my dad with you!
You should go with good health and wealth you deserve it for what you have done for the community Manchester,Whitefield etc… and for all the kids making coming to shul exciting with sweets and for each and everyone of us (taking me to school in the mornings as a little boy) just being you.
I will miss you!

2019-01-2014:03:51

Avrohom Yisroel Silver Elchonon Cohen £20.00 Hatzlocho rabbo

2019-01-2013:15:04

Anonymous Elchonon Cohen £50.00 Reb Elchonin

We have upped our standard donation in your zechus as a thank you for all that you have done over the past few years.

May it be a zechus for you and your wife to have a good yishuv iy"H

2019-01-1921:28:53

Elchonon Cohen Yisroel Meir Cohen £18.00 looking forward to sharing another inspirational day with you before our Aliyah

TARGET COUNTER

92%
  • Goal£2,500.00
  • Amount Raised £2,293.75
  • Goal Achieved92%