מגילה כ"א ע"א - ל"ב ע"א

Chaim Ustraykh

Dear Family and Friends

I feel it a great privilege to be part of this momentous event.

I will be joining with hundreds of Lomdim, and together we will be”h learn through the entire Shas in one day, כאיש אחד בלב אחד. This is a true challenge I am proud to rise to.

It is well known that the setting up of a Kollel in a community has the potential to significantly raise the standards of Yiddishkeit. This has been experienced in countless communities in numerous cities around the world, with the ברכה and encouragement of the גדולי ישראל.

The Leeds Kollel which lies in North England between Manchester and Gateshead is an example of this. For several years the Kollel has already been running, and the difference is being felt in the community. By sponsoring my efforts you will be lending a hand to giving financial stability to this Kollel which is unique in the UK. Aside from the great זכות of supporting Torah learning, you will enable them to continue in their auspicious work. It will also give them the ability to expand and reach the desired numbers necessary to realise their dreams. You will now become an eternal partner in all their endeavours לקדש שם שמים.

I thank you for your kind and generous support for this worthy cause.

DONATIONS

Date from To Donation Comments

13-02-202022:21:49

Tuvya Cohen Chaim Ustraykh £5.00

09-02-202012:54:02

david stroh Chaim Ustraykh £10.00 Hatzlocha Chaim! Keep up all of your work for the Kehilla!!
From Dovid Stroh

08-02-202023:31:12

Michael Rappoport Chaim Ustraykh £20.00 הצלחה רבה

08-02-202021:26:24

Yehoshua Macabi Chaim Ustraykh £10.00 ????????????????????

07-02-202014:46:02

Noson Feldman Chaim Ustraykh £10.00 Good luck

07-02-202014:44:02

Leon Waserberger Chaim Ustraykh £5.00 Hatzlocho!

06-02-202009:51:50

R' Dovid Schleider Chaim Ustraykh £10.00 Hatzlocho Rabbo

05-02-202022:02:48

Anonymous Chaim Ustraykh £5.00 '' Hatzlcha raba'' Chaim!!!

04-02-202011:39:18

c Dzialowski Chaim Ustraykh £15.00 לעלוי נשמת ר' מרדכי יהודה בן ר' זכריה חיים who benefited so much from Leeds upon his arrival in England ,and had such nachas from your continued עליה ברוחניות and other succsesses. הצלחה רבה!

03-02-202017:22:59

Motty Koppel Chaim Ustraykh £37.50 Hatzlocho.

02-02-202021:21:14

T P Chaim Ustraykh £5.00 הצלחה רבה From your Brother in law & Sister In law all the way in E"Y

02-02-202017:55:19

Dr. H Ralph Chaim Ustraykh £30.00

02-02-202017:54:19

Shloime Dzialowski Chaim Ustraykh £18.00 לע"נ ר' מרדכי יהודה בן זכריה חיים דז יאל אווסקי ז"ל

02-02-202016:32:13

James Aronson Chaim Ustraykh £10.00 בהצלחה!!

02-02-202015:51:37

Leah Ustraykh Chaim Ustraykh £18.00 בהצלחה!

28-01-202017:02:32

Yosef Nezmi Chaim Ustraykh £18.00 Hatzlocha

28-01-202013:07:20

Yosef Zvi Schleider Chaim Ustraykh £18.00 Wishing you הצלחה רבה!!

27-01-202016:47:26

A S Chaim Ustraykh £5.01 Hatzlocha! Thank you for everything!

27-01-202001:30:43

S Amos Chaim Ustraykh £18.00 ‏בהצלחה!

26-01-202022:05:31

Shmuel Gorenstein Chaim Ustraykh £25.00 This is a great thing you are doing and hatzlacha!

26-01-202017:33:16

Dovid Pruim Chaim Ustraykh £10.00 Hatzlocha Rabba to Chaimand everyone

26-01-202015:12:47

G Rose Chaim Ustraykh £5.00 Wishing you loads of Hatzlocho, have us in mind when learning.

26-01-202014:29:52

Anonymous Chaim Ustraykh £20.00 Hatzlocha from all at 15 christie lane

26-01-202013:23:00

Anonymous Chaim Ustraykh £26.00 לעילוי נשמת ר׳ישעילה בן ר׳משה זצוק"ל

26-01-202012:59:32

Anonymous Chaim Ustraykh £10.00

26-01-202012:18:28

Benny Leitner Chaim Ustraykh £15.00 Good luck

26-01-202011:19:39

Uri Cantor Chaim Ustraykh £20.00

26-01-202011:19:08

R Sun Chaim Ustraykh £20.00 Good luck
And No shout outs pls..

26-01-202010:16:01

Moses Abraham Chaim Ustraykh £18.00 Well done reb chaim! Kol hakavod! Good luck

09-01-202014:15:23

Anonymous Chaim Ustraykh £3.00

26-12-201914:45:42

Shimi Liefman Chaim Ustraykh £5.00

TARGET COUNTER

89%
  • Goal£500.00
  • Amount Raised £444.51
  • Goal Achieved89%