מנחות כ"ה ע"א - כ"ח ע"א

Zvi Tuvye Abenson

Dear Family and Friends

Leeds Kollel is having an amazing impact on the community. Let us be part of this super investment!

Thanks. Zvi Tuvye 

DONATIONS

Date from To Donation Comments

13-02-202122:21:43

Naftoli lieberman Zvi Tuvye Abenson £10.00 Time to pay you back
Keep up your good work

11-02-202123:24:12

Ayala Abenson Zvi Tuvye Abenson £50.00 Thank you for being such an amazing role model!

11-02-202122:00:40

Zevi BRODIE Zvi Tuvye Abenson £20.00

11-02-202121:24:04

David Hymsn Zvi Tuvye Abenson £36.00 For a Refuah Shlemah for Yechezkel Yehuda ben Yente

11-02-202119:40:20

Zvi Tuvye Abenson Zvi Tuvye Abenson £360.00 In honour of all my generous friends and family who have/will sponsored me again! What a Gr8 cause.

11-02-202116:01:07

Anonymous Zvi Tuvye Abenson £20.00 hatzloche, keep up your good work.

11-02-202110:20:15

NJ Hassett Zvi Tuvye Abenson £18.00

10-02-202123:49:50

Avi Liefman Zvi Tuvye Abenson £20.00

10-02-202122:56:10

Z & SS Hirsch Zvi Tuvye Abenson £36.00 Hatzlocho

10-02-202122:35:27

The pipe master The pipe master Zvi Tuvye Abenson £10.00

10-02-202116:15:58

ניסן כהן Zvi Tuvye Abenson £10.00 לגיסי היקר והחשוב
שיהיה עם הרבה הצלחה
תמשיך לחפור למצוות

10-02-202113:21:41

Anonymous Zvi Tuvye Abenson £36.00

10-02-202110:52:36

Meir Joseph Zvi Tuvye Abenson £36.00 A supporter of so many good causes, especially Torah!

10-02-202108:25:27

Anonymous Zvi Tuvye Abenson £36.00

31-01-202118:37:21

Yossi Weisz Zvi Tuvye Abenson £20.00 Hatzlocho

TARGET COUNTER

72%
  • Goal£1,000.00
  • Amount Raised £718.00
  • Goal Achieved72%