חולין ק' ע"ב - ק"ט ע"א

Yisroel Yaakov Sellam

Dear Family and Friends

I feel it a great privilege to be part of this momentous event.

I will be joining with hundreds of Lomdim, and together we will be”h learn through the entire Shas in one day, כאיש אחד בלב אחד. This is a true challenge I am proud to rise to.

It is well known that the setting up of a Kollel in a community has the potential to significantly raise the standards of Yiddishkeit. This has been experienced in countless communities in numerous cities around the world, with the ברכה and encouragement of the גדולי ישראל.

The Leeds Kollel which lies in North England between Manchester and Gateshead is an example of this. For several years the Kollel has already been running, and the difference is being felt in the community. By sponsoring my efforts you will be lending a hand to giving financial stability to this Kollel which is unique in the UK. Aside from the great זכות of supporting Torah learning, you will enable them to continue in their auspicious work. It will also give them the ability to expand and reach the desired numbers necessary to realise their dreams. You will now become an eternal partner in all their endeavours לקדש שם שמים.

I thank you for your kind and generous support for this worthy cause.

DONATIONS

Date from To Donation Comments

03-03-201920:18:06

Aron Tangy Yisroel Yaakov Sellam £19.00 keep up the good work, ya Ibin Amshe

03-03-201917:28:10

AA Argentina Yisroel Yaakov Sellam £10.00 May many more of such opportunities come your way! בהצלחה בכל מעשי ידיך!

03-03-201913:11:59

Anonymous Yisroel Yaakov Sellam £20.00

03-03-201912:38:59

ELI WAHRHAFTIG Yisroel Yaakov Sellam £10.00 So proud that you are learning the wholeday

03-03-201912:12:20

Family Y Edery Yisroel Yaakov Sellam £18.00 Keep going till you finish the whole one!

03-03-201909:30:21

HaRav Yishai Ashkenazi shlita Yisroel Yaakov Sellam £30.00 תמשיך להרביץ שטייגן - עם התמדה כמו שלך, תגיע למרחקים

02-03-201922:45:24

Anonymous Yisroel Yaakov Sellam £10.00 Kol haKavod!!

02-03-201921:40:05

Yitzchok Lobenstein Yisroel Yaakov Sellam £10.00 One of our proud alumni!!

02-03-201921:38:14

Aminadav Tangy Yisroel Yaakov Sellam £20.00 Good luck!

02-03-201921:33:03

mordechai sulam Yisroel Yaakov Sellam £50.00

02-03-201919:37:07

S Sella Yisroel Yaakov Sellam £40.00 I’m proud of you YY!!

01-03-201914:20:42

Miriam Sellam Yisroel Yaakov Sellam £20.00 בהצלחה

27-02-201918:45:35

Simcha and Yehuda Tob Yisroel Yaakov Sellam £15.00 Haztlacha Rabba!!

26-02-201917:09:39

Anonymous Yisroel Yaakov Sellam £5.00

26-02-201913:04:22

Meir Sellam Yisroel Yaakov Sellam £52.00 הצלחה

25-02-201919:01:02

Sara Bendavid Yisroel Yaakov Sellam £20.00 Hatslocho Rabo!

25-02-201915:29:36

Anonymous Yisroel Yaakov Sellam £5.00 לכבוד הראש הכולל

24-02-201917:08:25

Eliyahu Sellam Yisroel Yaakov Sellam £36.00

20-02-201912:04:02

dovid stroh Yisroel Yaakov Sellam £10.00 looking forwards to learning with you again after a long brake!

TARGET COUNTER

100%
  • Goal£400.00
  • Amount Raised £400.00
  • Goal Achieved100%