מגילה ז' ע"ב - י' ע"ב

Yitzchok Katz

Dear Friend,

I am currently part of the Leeds Kollel.

It is an unbelievable mosad! With the focus on limud hatorah, it is a real haven for growth. At the same time, the impact that it has on the community is truly amazing, bringing the masses closer to Torah and mitzvos.

The Kollel truly provides an opportunity that can be found nowhere else.

Please donate generously!

Yitzchok Katz 

DONATIONS

Date from To Donation Comments

16-02-202120:51:58

A Halberstadt Yitzchok Katz £10.00

14-02-202115:58:54

Yosef Chaim Hanan Yitzchok Katz £50.00 Hi Yitzchok learn well, it sounds amazing what you are doing for the Leeds kehilla keep it up I'm proud to support you for this worthy cause. Yosef Chaim

12-02-202113:24:18

. levy Yitzchok Katz £20.00

12-02-202113:16:49

MD Strom Yitzchok Katz £36.00

12-02-202100:04:40

Binyomin Green Yitzchok Katz £36.00

11-02-202123:54:07

david kohn Yitzchok Katz £40.00 hey shinga linga pickle trickle leeds weeds smoke poke #shenkaboysforlife #learndemshases

11-02-202123:54:01

Benjamin Schvarcz Yitzchok Katz £10.00 your dedication the past 2 days was an inspiration to us all!!
actually the past few weeks you have been a real powerhouse! kol hakavod!!
from your chavrusa who is awed!

11-02-202123:49:45

Chaya S Yitzchok Katz £40.00

11-02-202123:27:38

Moshe Craimer Yitzchok Katz £20.00

11-02-202122:52:08

Akiva Cooper Yitzchok Katz £18.00 You Are The BEST, it was good to see you on Shabbos

11-02-202122:47:39

Leah Spitzer Yitzchok Katz £25.00 Keep up the good work
Missing you!!!

11-02-202122:31:38

m brunner Yitzchok Katz £70.00

11-02-202122:06:48

meir katz Yitzchok Katz £10.00

11-02-202122:00:51

Zevi Katz Yitzchok Katz £20.00 Hatzlocho Rabboh

11-02-202121:30:48

Eliezer Halberstadt Yitzchok Katz £36.00

11-02-202120:25:51

moshe kern Yitzchok Katz £20.00

11-02-202119:41:00

Anonymous Yitzchok Katz £10.00 you don't really deserve this because I'm still chuvrusaless, but lichvoad hatora I'll bankrupt myself further.

11-02-202119:20:46

Eliyahu Hirsch Yitzchok Katz £20.00 Keep inspiring us.

11-02-202118:28:59

Itche Katz Yitzchok Katz £100.00

11-02-202118:08:55

Buby Mankof Yitzchok Katz £100.00

11-02-202116:08:28

Anonymous Yitzchok Katz £100.00

11-02-202115:46:33

Pini Roth Yitzchok Katz £10.00

11-02-202115:26:01

Eliyohu Desser Yitzchok Katz £10.00 Hatzlocha!

11-02-202114:16:31

Yaakov Bloch Yitzchok Katz £20.00 לעלוי נשמת עזרא בנימין בן חיים ז''ל

11-02-202114:14:00

Yaki Cohen Yitzchok Katz £20.00

11-02-202112:50:51

Yidi & Chaya Brocha Yitzchok Katz £40.00 !הצלחה רבה

11-02-202110:18:37

BZ Kohn Yitzchok Katz £20.00 הצלחה רבה

10-02-202123:07:40

Abraham Rosenberg Yitzchok Katz £40.00 For a really special nephew!

10-02-202122:41:33

Anonymous Yitzchok Katz £60.00

10-02-202121:42:04

Sarah Katz Yitzchok Katz £40.00 XxXx

10-02-202118:50:44

Chavi David Yitzchok Katz £30.00 Well done Yitzchok Love Aaron Chaim and Chavi

10-02-202118:18:28

dov mankoff Yitzchok Katz £40.00 Much Hatzlocho!

10-02-202118:07:48

Chaim Emanuel Yitzchok Katz £10.00

10-02-202117:18:10

Dovid Denveniste Yitzchok Katz £40.00

10-02-202117:16:39

Anonymous Yitzchok Katz £20.00 Hatzlocha

10-02-202116:15:09

Yosef Zvi Schleider Yitzchok Katz £10.00 Hatzlocha!

10-02-202115:31:37

Noson & Hadassah Spitzer Yitzchok Katz £50.00 Hatzlocha Rabboh

10-02-202114:41:04

Anonymous Yitzchok Katz £10.00

10-02-202114:23:31

Alan Benstock Yitzchok Katz £125.00

10-02-202114:06:26

Moshe Cohen Yitzchok Katz £50.00 Go Yitzchok!

10-02-202112:54:04

Yitzchok Kahn Yitzchok Katz £10.00

10-02-202111:17:15

Opa and Oma Spitzer Yitzchok Katz £20.00 Hatzlacha!

10-02-202111:15:16

Yehuda Katz Yitzchok Katz £300.00 With much love!
Hatzlacha...

10-02-202108:52:37

Sh Kaufman Yitzchok Katz £20.00 Hatzlocho

10-02-202108:31:43

Anonymous Yitzchok Katz £11.52 לכבוד ידידי וחברי הרב יצחק מרדכי הכהן שליטא בהוקרה גדולה אין כמותך בעולם b'i't bhatlocha

09-02-202115:21:32

Lionel Spitzer Yitzchok Katz £625.00 hope you do really well for your Kollel

06-02-202121:28:39

Paul Mack Yitzchok Katz £135.00

01-02-202122:49:06

Barry Katz Yitzchok Katz £100.00 Proud of you! Zeida and Bubba Katz

01-02-202121:30:22

Alex Spitzer Yitzchok Katz £20.00

30-01-202120:14:09

Moshe Mankoff Yitzchok Katz £250.00

29-01-202110:56:49

meir grossberger Yitzchok Katz £20.00 thinking of you from afar!!
הצלחה רבה

29-01-202101:52:42

Anonymous Yitzchok Katz £100.00 הצלחה רבה

07-01-202119:42:39

Stanley Morris Yitzchok Katz £25.00 Hazlocha

06-01-202119:01:08

Jeremy Conway Yitzchok Katz £100.00 Hatzlacha Rabbah!

TARGET COUNTER

79%
  • Goal£4,000.00
  • Amount Raised £3,172.52
  • Goal Achieved79%