ראש השנה ב' ע"א - י"ב ע"א

Shloimi Liebermann

Dear Family and Friends

I feel it a great privilege to be part of this momentous event.

I will be joining with hundreds of Lomdim, and together we will be”h learn through the entire Shas in one day, כאיש אחד בלב אחד. This is a true challenge I am proud to rise to.

It is well known that the setting up of a Kollel in a community has the potential to significantly raise the standards of Yiddishkeit. This has been experienced in countless communities in numerous cities around the world, with the ברכה and encouragement of the גדולי ישראל.

The Leeds Kollel which lies in North England between Manchester and Gateshead is an example of this. For several years the Kollel has already been running, and the difference is being felt in the community. By sponsoring my efforts you will be lending a hand to giving financial stability to this Kollel which is unique in the UK. Aside from the great זכות of supporting Torah learning, you will enable them to continue in their auspicious work. It will also give them the ability to expand and reach the desired numbers necessary to realise their dreams. You will now become an eternal partner in all their endeavours לקדש שם שמים.

I thank you for your kind and generous support for this worthy cause.

DONATIONS

Date from To Donation Comments

04-03-201912:30:50

Arie Feldman Shloimi Liebermann £20.00 Hatzlocho Rabo Shloimi

03-03-201923:59:10

Yaakov Kohn Shloimi Liebermann £50.00 Keep up your great work Shlomi!

03-03-201913:23:18

Avrumi levine Rubner Shloimi Liebermann £20.00 You are the best no words

03-03-201908:32:34

Rabbi Faivish Pink Shloimi Liebermann £5.00 Thank you for sorting out the 6.30 minyan

02-03-201923:40:33

Anonymous Shloimi Liebermann £10.00

28-02-201915:59:02

Dovid Sinitsky Shloimi Liebermann £18.00 Shloime you are tops. Hatzloche Raboh

28-02-201911:39:59

Moshe Rose Shloimi Liebermann £50.00 A pleasure to support you and especially that on your day off from work you will be learning a supporting such a good cause. Hatzlocha Rabbo and we will miss you in the shop

27-02-201923:41:17

Avrumi Rosenbaum Shloimi Liebermann £10.00 Hatzlocho with it all, &, keep up the good work!

26-02-201909:50:39

Yossef Bineth Shloimi Liebermann £36.00 For my dear friend shloimi special person hatzlocha rabo

25-02-201914:58:42

Anonymous Shloimi Liebermann £30.00 Its a pleasure doing business with you!
Learn well and wishing you much Hatzlocha in everything you do.

25-02-201913:41:37

Benjamin Stern Shloimi Liebermann £20.00 anything for you Shloimi!!! keep up the good work and stop fretting!

24-02-201910:38:34

Mr Wauldman Shloimi Liebermann £10.00 Thank you for looking after the 6.30 am Minyan every day. Wishing you Hatzlocha in everything you do and you should only have simchas and nachas.

23-02-201923:10:55

Shiele Schneck Shloimi Liebermann £50.00 Shlomi your a true inspiration

16-02-201923:27:59

Duddy Lieberman Shloimi Liebermann £18.00 Thanks for all you have done I will always appreciate it even though it may sometimes seem I don't!!!

14-02-201910:06:16

A Rose Shloimi Liebermann £18.00

14-02-201909:38:58

chaim schwalbe Shloimi Liebermann £20.00 well done shloimi and thanks for your efforts in the morning too.

13-02-201914:11:57

Anonymous Shloimi Liebermann £20.00

13-02-201914:11:16

David Moshkovitz Shloimi Liebermann £10.00

09-02-201921:59:58

Shua Fulda Shloimi Liebermann £18.00

07-02-201918:48:15

drumstick products co ltd drumstick products co Ltd Shloimi Liebermann £36.00 Your The Best Of The Best !!!!

07-02-201917:30:53

Anonymous Shloimi Liebermann £7.50 Keep it up £200 left to get to £1800

07-02-201916:52:03

Shloma Unger Shloimi Liebermann £5.00 He is nice person pleasure to work with him hatzlocha rabo every one agrees pleasure to work ימלא ה'כל משאלות ליבו לטובה

04-02-201920:39:10

S26 MDF Shloimi Liebermann £26.50 I'm not saying anything - No comment!
Best wishes from your dear cousin.
(The donation reflects the outstanding amount required to reach your goal!)
לזכות
שמואל דוב בן דבורה
לרפואה שלימה


04-02-201915:54:55

Abraham spitzer Shloimi Liebermann £36.00 shloimi,

its nice doing business with you !!!

from the Drumstick Team

04-02-201911:51:11

Tzvi Rubinstein Shloimi Liebermann £20.00 חזק חזק ונתחזק
הצלחה רבה בכל הענינים
צבי הכהן רובינשטיין

04-02-201900:14:20

Shaya Breuer Shloimi Liebermann £20.00 Haztlocha rabah!

03-02-201909:57:32

YESHAYA FROMER Shloimi Liebermann £10.00 Hatzlocha Raba

31-01-201915:29:58

YAACOV M YODAIKEN Shloimi Liebermann £10.00 Hope shomrim manage a day without one of their top members!!

28-01-201901:41:59

Yitzchok Grossberg Shloimi Liebermann £10.00

27-01-201921:45:57

ZWI MEISNER Shloimi Liebermann £36.00 Please make sure you update your WhatsApp status after each daf. Keep up the good work!

27-01-201913:37:22

S Kaufman Shloimi Liebermann £5.00 How did you get off work

26-01-201922:45:40

Yossi Liebermann Shloimi Liebermann £100.00 Shloimi I am very proud of you.
Hatslacha. Yossi

26-01-201920:18:31

Nathan Weissbraun Shloimi Liebermann £5.00

23-01-201923:58:49

Binyomin Gittleson Shloimi Liebermann £18.00 Good luck shliomy
My pleasure to sponsor such a nice friend like you !!!!!

23-01-201912:49:24

Michoel Hoch Shloimi Liebermann £10.00 Keep up all your great work!

23-01-201911:02:49

Dovid Dresdner Shloimi Liebermann £12.50 Good luck!

23-01-201910:39:27

Moishe Feldman Shloimi Liebermann £50.00 The world would be a better place if the where more people around like YOU!

21-01-201917:28:06

simon dresdner Shloimi Liebermann £18.00 Hatzlocha Raba

20-01-201923:55:33

S Greenberg Shloimi Liebermann £18.00 Keep up your good work. Hatzlocho

20-01-201916:14:18

Yochanan Roitenbarg Shloimi Liebermann £5.00 I am looking forward to learn with you not just on Shabbos

20-01-201916:04:54

Moishy Shloimi Liebermann £5.00 לרפואה שלומה שמואל דוב בן דבורה

20-01-201916:01:04

Rivky L Shloimi Liebermann £50.00 לרפואה שלומה שמואל דוב בן דבורה

20-01-201915:58:40

Henny Lieberman Shloimi Liebermann £100.00 לרפואה שלומה שמואל דוב בן דבורה

20-01-201915:51:41

Duddy Lieberman Shloimi Liebermann £10.00

20-01-201914:40:55

Anonymous Shloimi Liebermann £100.00 לרפואה שלומה שמואל דוב בן דבורה

20-01-201912:16:22

Anonymous Shloimi Liebermann £5.00

20-01-201909:28:46

Avi Yodaiken Shloimi Liebermann £20.00 הצלחה רבה

20-01-201908:16:36

Anonymous Shloimi Liebermann £100.00 Proud of you

TARGET COUNTER

320%
  • Goal£400.00
  • Amount Raised £1,281.50
  • Goal Achieved320%