בבא בתרא מ"ט ע"א - ס' ע"ב

Elchonon Goldschmidt

Dear 'ידיד שיחי

I feel it a great privilege to be part of this momentous event.

I will be joining with hundreds of Lomdim, and together we will be”h learn through the entire Shas in one day, כאיש אחד בלב אחד. This is a true challenge I am proud to rise to.

It is well known that the setting up of a Kollel in a community has the potential to significantly raise the standards of Yiddishkeit. This has been experienced in countless communities in numerous cities around the world, with the ברכה and encouragement of the גדולי ישראל.

The Leeds Kollel which lies in North England between Manchester and Gateshead is an example of this. For several years the Kollel has already been running, and the difference is being felt in the community. By sponsoring my efforts you will be lending a hand to giving financial stability to this Kollel which is unique in the UK. Aside from the great זכות of supporting Torah learning, you will enable them to continue in their auspicious work. It will also give them the ability to expand and reach the desired numbers necessary to realise their dreams. You will now become an eternal partner in all their endeavours לקדש שם שמים.

I thank you for your kind and generous support for this worthy cause.

 Elchonon Goldschmidt

DONATIONS

Date from To Donation Comments

10-02-202015:22:37

Anonymous Elchonon Goldschmidt £1.25

10-02-202012:11:52

Itchy Blonder Elchonon Goldschmidt £5.00

10-02-202000:00:10

Shloime Zalmen Rosenbaum Elchonon Goldschmidt £5.00 Hatzlocho!

09-02-202015:25:14

Anonymous Anonymous Elchonon Goldschmidt £5.00

09-02-202009:44:41

Z & SS Hirsch Elchonon Goldschmidt £18.00 Hatzlocho

07-02-202016:40:18

Ushi Reich Elchonon Goldschmidt £10.00

07-02-202013:00:04

Anonymous Elchonon Goldschmidt £50.00

06-02-202020:00:57

The Neumann's Elchonon Goldschmidt £53.50 לע"נ ר' שמעון ב"ר משה הכהן ז"ל
Neuman

06-02-202013:05:22

Nochum Mordechai Halpern Elchonon Goldschmidt £50.00 HATZLOCHA RABBOH TO RABBI KRAMER SHLITA

06-02-202010:48:00

Max Cohen Elchonon Goldschmidt £10.00

06-02-202010:47:30

Dod Simon Elchonon Goldschmidt £20.00 לע"נ ר' אליהו ב"ר בנימין הלוי ע"ה
Simon

05-02-202017:42:40

S O Halpern Elchonon Goldschmidt £100.00

05-02-202016:59:58

J Segal Elchonon Goldschmidt £5.00

03-02-202020:33:06

Moshe Feldman Elchonon Goldschmidt £5.00 Hatzlochoh Rabboh in your learning! Enjoy the day.

30-01-202019:35:35

Moishe Brunner Elchonon Goldschmidt £10.00

30-01-202014:08:09

Gabi Rechnitzer Elchonon Goldschmidt £36.00

30-01-202014:07:25

Danni Brunner Elchonon Goldschmidt £5.00

30-01-202014:06:48

Bentzion Cohen Elchonon Goldschmidt £5.00

30-01-202014:06:10

Moshe Katz Elchonon Goldschmidt £5.00

30-01-202010:06:19

Yossi Bude Elchonon Goldschmidt £5.00

30-01-202010:05:46

בצלאל Halpern Elchonon Goldschmidt £36.00

30-01-202000:16:01

מתפללי ביה מחזיקי הדת Elchonon Goldschmidt £207.00

30-01-202000:15:13

Refoel Brandeis Elchonon Goldschmidt £5.00

30-01-202000:14:03

צבי Sanger Elchonon Goldschmidt £5.00

29-01-202023:44:48

? Grosskopf Elchonon Goldschmidt £5.00

29-01-202023:43:51

Shully Josephs Elchonon Goldschmidt £10.00

29-01-202023:42:51

אשר דוד סנידערס Elchonon Goldschmidt £10.00

29-01-202022:46:24

Chayim Erlanger Elchonon Goldschmidt £20.00

29-01-202022:45:39

Chayim Fulda Elchonon Goldschmidt £5.00

29-01-202022:27:25

Moishe Schwinger Elchonon Goldschmidt £5.00

29-01-202022:26:52

Yoni Reich Elchonon Goldschmidt £36.00

29-01-202021:45:45

בערל Goldberg Elchonon Goldschmidt £5.00

29-01-202021:44:56

חנוך Bleier Elchonon Goldschmidt £5.00

29-01-202019:44:44

יצחק Leitner Elchonon Goldschmidt £5.00

29-01-202018:41:42

Dovid Halpern Elchonon Goldschmidt £5.00

29-01-202018:39:07

Moishi Silbiger Elchonon Goldschmidt £5.00 With much appreciation to our "getrier" gabai

29-01-202017:21:55

Rubi Guttentag Elchonon Goldschmidt £10.00

29-01-202017:21:28

נתן Wagschal Elchonon Goldschmidt £10.00

29-01-202017:02:51

Nechemia Cooper Elchonon Goldschmidt £5.00

29-01-202017:02:09

David Ziskind Elchonon Goldschmidt £10.00

29-01-202017:01:28

מאיר מיכאל Hoch Elchonon Goldschmidt £5.00

29-01-202017:00:32

יואל יוספוביץ Elchonon Goldschmidt £5.00

29-01-202016:48:22

אברהם מרדכי Sandler Elchonon Goldschmidt £10.00

29-01-202016:47:25

דוד Weisfish Elchonon Goldschmidt £10.00

29-01-202016:46:39

בנימין זאב De-fris Elchonon Goldschmidt £5.00

29-01-202016:45:13

Moishe Newman Elchonon Goldschmidt £5.00

29-01-202016:44:21

Moishe Bitan Elchonon Goldschmidt £5.00

29-01-202016:43:13

Getzel Black Elchonon Goldschmidt £15.00

29-01-202016:42:20

בעילום שם ty Elchonon Goldschmidt £36.00

28-01-202012:45:56

Shabsi Goldschmidt Elchonon Goldschmidt £10.00 To the greatest father, GOOD LUCK!!!

28-01-202010:11:32

Shmili Heilpern Elchonon Goldschmidt £50.00

08-01-202010:09:01

ישראל מאיר הכהן Cohen Elchonon Goldschmidt £10.00

03-01-202009:40:03

Y Fhima Elchonon Goldschmidt £5.00

02-01-202023:53:08

E Y Reich Elchonon Goldschmidt £10.00

26-12-201913:07:37

Pinni Neumann Elchonon Goldschmidt £5.00 לע"נ פריידל בת ר' בנימין הלוי ע"ה

16-12-201910:20:38

Anonymous Elchonon Goldschmidt £1.00

14-12-201922:26:03

Akiva Reich Elchonon Goldschmidt £40.00 לע"נ האשה חיה חנה בת שרה ע"ה נלב"ע כ"א כסלו

13-12-201915:30:49

Anonymous Elchonon Goldschmidt £10.00 My best daddy

12-12-201923:46:46

Elozor goldschmidt Elchonon Goldschmidt £6.25 Thank you

12-12-201919:27:10

M D Salzman Elchonon Goldschmidt £20.00

12-12-201919:01:20

Anonymous Elchonon Goldschmidt £36.00

12-12-201918:26:54

Gabi Springer Elchonon Goldschmidt £20.00

12-12-201918:02:34

Shlomo Klein Elchonon Goldschmidt £5.00

12-12-201913:48:01

Shua Fulda Elchonon Goldschmidt £20.00

12-12-201910:25:18

ישראל מאיר Brandeis Elchonon Goldschmidt £5.00

12-12-201910:24:31

Y D bamberger Elchonon Goldschmidt £25.00

11-12-201913:14:25

מאיר דוב Factor Elchonon Goldschmidt £18.00 לע"נ הבת עין רבי אברהם דוב ב"ר דוד זי"ע

11-12-201909:10:07

Motti Friedman Elchonon Goldschmidt £18.00

10-12-201917:26:43

Shua Abenson Elchonon Goldschmidt £5.00

10-12-201917:25:58

הרשל Dresdner Elchonon Goldschmidt £5.00

10-12-201911:16:33

Ushi Grosskopf Elchonon Goldschmidt £10.00

10-12-201909:58:38

שמחה Shadmi Elchonon Goldschmidt £50.00 לע"נ אביו ר' ישראל ב"ר אריה ליב ז"ל
יאהרצייט היום י"ב כסלו

10-12-201909:26:48

S M Jacobson Elchonon Goldschmidt £5.00

10-12-201909:26:14

חיים אהרן Hoffman Elchonon Goldschmidt £20.00

09-12-201908:53:49

M B Webber Elchonon Goldschmidt £10.00

09-12-201908:53:22

Yossi Leiner Elchonon Goldschmidt £5.00

09-12-201908:52:52

Raffi Guttmann Elchonon Goldschmidt £10.00

09-12-201906:56:12

Eli Friedlander Elchonon Goldschmidt £25.00

09-12-201906:55:10

Daniel Freed Elchonon Goldschmidt £20.00

08-12-201916:57:20

ישראל משה Halpern Elchonon Goldschmidt £20.00

08-12-201916:56:33

Dovid Lande Elchonon Goldschmidt £10.00

08-12-201916:55:51

Arye Sanger Elchonon Goldschmidt £10.00

06-12-201908:44:13

משה ב"ר צבי Neumann Elchonon Goldschmidt £18.00

06-12-201908:43:12

Avrom Henry Elchonon Goldschmidt £20.00

04-12-201910:30:19

Eli Neumann Elchonon Goldschmidt £20.00

04-12-201910:29:15

Yanki Levin Elchonon Goldschmidt £10.00

04-12-201910:28:32

Aron Melul Elchonon Goldschmidt £10.00

03-12-201921:38:13

Avigdor Krawshinski Elchonon Goldschmidt £5.00

03-12-201921:36:45

Pinni Brandeis Elchonon Goldschmidt £5.00

03-12-201912:25:23

M Neumann Elchonon Goldschmidt £36.00

03-12-201912:24:32

Zvi Neumann Elchonon Goldschmidt £20.00

03-12-201912:21:55

B Y Neumann Elchonon Goldschmidt £18.00

03-12-201912:20:21

yossi rosenbaum Elchonon Goldschmidt £10.00

TARGET COUNTER

100%
  • Goal£1,600.00
  • Amount Raised £1,595.00
  • Goal Achieved100%