סנהדרין ב' ע"א - י"ב ע"ב

Zvi Sieradzki

Dear Family and Friends

I feel it a great privilege to be part of this momentous event.

I will be joining with hundreds of Lomdim, and together we will be”h learn through the entire Shas in one day, כאיש אחד בלב אחד. This is a true challenge I am proud to rise to.

It is well known that the setting up of a Kollel in a community has the potential to significantly raise the standards of Yiddishkeit. This has been experienced in countless communities in numerous cities around the world, with the ברכה and encouragement of the גדולי ישראל.

The Leeds Kollel which lies in North England between Manchester and Gateshead is an example of this. For several years the Kollel has already been running, and the difference is being felt in the community. By sponsoring my efforts you will be lending a hand to giving financial stability to this Kollel which is unique in the UK. Aside from the great זכות of supporting Torah learning, you will enable them to continue in their auspicious work. It will also give them the ability to expand and reach the desired numbers necessary to realise their dreams. You will now become an eternal partner in all their endeavours לקדש שם שמים.

I thank you for your kind and generous support for this worthy cause.

DONATIONS

Date from To Donation Comments

03-03-201920:00:34

Zvi Sieradzki Zvi Sieradzki £32.50 Matching as promised.

03-03-201917:50:09

YAACOV M YODAIKEN Zvi Sieradzki £10.00 Zvi keep up the good work!

03-03-201916:55:51

motti marcus Zvi Sieradzki £22.50 Hatzlocho Rabba keep steiging

03-03-201912:44:16

ELI WAHRHAFTIG Zvi Sieradzki £10.00 so proud you are always running to learn ....more and more ..will be in touch for our purim learing..campaign

03-03-201911:05:29

Hershy Kind Zvi Sieradzki £36.00 Missing you at the office :)
Enjoy your day

03-03-201910:43:52

Y Sieradzki Zvi Sieradzki £10.00 I can’t not

03-03-201901:10:15

Aryeh Schonberg Zvi Sieradzki £5.00 With enormous appreciation!

02-03-201921:12:16

Shmuel Kohn Zvi Sieradzki £10.00 Hatzlacha rabbah, shmuli kohn

01-03-201916:45:04

Yanky Hoffman Zvi Sieradzki £10.00

28-02-201920:39:08

Anonymous Zvi Sieradzki £30.00

28-02-201911:19:38

Shmuli Hammond Zvi Sieradzki £10.00

24-02-201901:15:44

Oli Warhaftig Zvi Sieradzki £20.00

19-02-201922:55:24

Yechiel Corn Zvi Sieradzki £36.00 Hatzlocho!

18-02-201916:49:00

Aaron Chaim David Zvi Sieradzki £10.00 הצלחה רבה

13-02-201909:51:41

Samuel Ross Zvi Sieradzki £25.00 Hatzlacha Zvi! And see you there iYH!

14-01-201906:37:27

Nathan Weissbraun Zvi Sieradzki £10.00 Good Luck

29-12-201823:13:55

Yisroel Guttentag Zvi Sieradzki £18.00

TARGET COUNTER

76%
  • Goal£400.00
  • Amount Raised £305.00
  • Goal Achieved76%