ברכות י"ג ע"א - כ"ו ע"א

Yoeli Menczer

Dear Family and Friends

I feel it a great privilege to be part of this momentous event.

I will be joining with hundreds of Lomdim, and together we will be”h learn through the entire Shas in one day, כאיש אחד בלב אחד. This is a true challenge I am proud to rise to.

It is well known that the setting up of a Kollel in a community has the potential to significantly raise the standards of Yiddishkeit. This has been experienced in countless communities in numerous cities around the world, with the ברכה and encouragement of the גדולי ישראל.

The Leeds Kollel which lies in North England between Manchester and Gateshead is an example of this. For several years the Kollel has already been running, and the difference is being felt in the community. By sponsoring my efforts you will be lending a hand to giving financial stability to this Kollel which is unique in the UK. Aside from the great זכות of supporting Torah learning, you will enable them to continue in their auspicious work. It will also give them the ability to expand and reach the desired numbers necessary to realise their dreams. You will now become an eternal partner in all their endeavours לקדש שם שמים.

I thank you for your kind and generous support for this worthy cause.

DONATIONS

Date from To Donation Comments

09-02-202012:06:20

Shuli Salzman Yoeli Menczer £10.00 Kol Hackovod Yoli!! Keep up your amazing work as always!

09-02-202001:38:09

Avi Yodaiken Yoeli Menczer £10.00 הצלחה רבה from your shadchan

08-02-202023:21:49

Eli Heimann Yoeli Menczer £25.00 Enjoy

08-02-202021:42:50

Eli Harris Yoeli Menczer £15.00

06-02-202019:52:48

Shloime Leitner Yoeli Menczer £10.00 Hatzlocha rabbah

06-02-202014:28:06

Yoeli Menczer Yoeli Menczer £6.75

05-02-202021:49:12

David Penn Yoeli Menczer £6.25 Go for it, Yoeli!

05-02-202009:25:44

Reb Yonasan Levine Yoeli Menczer £36.00

04-02-202022:41:47

Shaya Halpern Yoeli Menczer £18.00

04-02-202022:27:33

Maurice Morawiecki Yoeli Menczer £25.00

04-02-202022:15:31

Reuben Eckstein Yoeli Menczer £10.00

04-02-202022:03:19

Zivky Sanger Yoeli Menczer £36.00

04-02-202019:51:12

Yossi & Raizy Pincus Yoeli Menczer £18.00 Hatzlacha

02-02-202019:31:33

David Benamor Yoeli Menczer £10.00 Proper Fresh Daf Yomi Yid!!

02-02-202014:41:11

Shui Salzman Yoeli Menczer £10.00 Well Done Yoli! Hatzlacha

02-02-202012:38:31

shimmy miller Yoeli Menczer £10.00

31-01-202014:31:04

Anonymous Yoeli Menczer £50.00

31-01-202011:38:48

Zecharia Dzialowski Yoeli Menczer £18.00 Hatzlochoh!

31-01-202001:05:10

Shauli Adler Yoeli Menczer £30.00 Wishing you much success with your fundraiser

Shauli and chavi Adler

30-01-202023:43:34

Abraham Kupetz Yoeli Menczer £12.50

30-01-202023:40:12

danny liefman Yoeli Menczer £20.00 לרפואת חיים מרדכי בן חיה שרה - הצלחה רבה יואל משה

30-01-202012:07:13

Anonymous Yoeli Menczer £36.00

29-01-202000:00:42

Shua Fulda Yoeli Menczer £10.00

26-01-202015:30:03

G Rose Yoeli Menczer £5.00 Wishing you loads of Hatzlocho, have us in mind when learning.

26-01-202013:24:24

Shirehall Services Yoeli Menczer £10.00 הצלחה

20-01-202016:01:24

Ari Sanger Yoeli Menczer £36.00 Hatzlocho

15-01-202022:22:40

Avi Leifman Yoeli Menczer £10.00 Hatzlocho

15-01-202022:14:28

Lazer Menczer Yoeli Menczer £10.00 Daddy I am really so proud of you. You are an inspiration to the whole family love you loads

15-01-202019:48:40

Motti Menczer Yoeli Menczer £10.00

08-01-202015:11:49

B Black Yoeli Menczer £18.00

05-01-202016:14:55

MORDECHAI GERSHON Yoeli Menczer £20.00

05-01-202015:10:44

Avrahum Sanger Yoeli Menczer £18.00 Hatzlocha raba!

04-01-202019:08:09

Anonymous Yoeli Menczer £36.00 We are so proud of you you are an inspiration to all of us. Keep it up

02-01-202015:16:49

Anonymous Yoeli Menczer £10.00 Well done! Keep shteiging! Wishing you much success in your new venture (Kingspark Estates)

01-01-202020:56:43

Avi Menczer Yoeli Menczer £25.00 Hatzlocho

30-12-201921:36:44

Mummy Menczer Yoeli Menczer £50.00

23-12-201912:39:16

Yoeli Menczer Yoeli Menczer £5.00 From your favourite daughter I am so proud of you

16-12-201920:32:24

Avi Dolties Yoeli Menczer £10.00 Hatzlocha

16-12-201909:04:56

Anonymous Yoeli Menczer £20.00 Hatzlocho

16-12-201901:03:59

Yaacov Davis Yoeli Menczer £20.00 Hatzlacha Yoeli!

15-12-201914:20:40

Yitzy Leitner Yoeli Menczer £25.00 הצלחה

11-12-201916:50:03

Isaac Neumann Yoeli Menczer £50.00

10-12-201910:57:50

simon fogal Yoeli Menczer £22.50 Hatzlocho

09-12-201921:25:28

Yehuda Davis Yoeli Menczer £36.00 Keep inspiring and shteiging!

09-12-201919:25:31

Mark Menczer Menczer Yoeli Menczer £5.00 To the best dad in the world.

Who cares for all of us.

Love from Yossi avi and benjy.

09-12-201917:20:23

Joel Neumann Yoeli Menczer £20.00 Kol Tuv Moda

08-12-201918:46:03

Fetta Moisha Yoeli Menczer £26.00 Hatzlocho Rabbo

08-12-201916:51:21

Pinchos Goldschmidt Yoeli Menczer £50.00 Hatzlocha raba

08-12-201916:19:53

Aa Ss Yoeli Menczer £20.00 Good Luck !!!

08-12-201915:26:11

Yoni Gattof Yoeli Menczer £20.00

TARGET COUNTER

102%
  • Goal£1,000.00
  • Amount Raised £1,020.00
  • Goal Achieved102%