בבא מציעא ב' ע"א - י"ב ע"א

Zvi Sieradzki

Dear Family and Friends

I feel it a great privilege to be part of this momentous event.

I will be joining with hundreds of Lomdim, and together we will be”h learn through the entire Shas in one day, כאיש אחד בלב אחד. This is a true challenge I am proud to rise to.

It is well known that the setting up of a Kollel in a community has the potential to significantly raise the standards of Yiddishkeit. This has been experienced in countless communities in numerous cities around the world, with the ברכה and encouragement of the גדולי ישראל.

The Leeds Kollel which lies in North England between Manchester and Gateshead is an example of this. For several years the Kollel has already been running, and the difference is being felt in the community. By sponsoring my efforts you will be lending a hand to giving financial stability to this Kollel which is unique in the UK. Aside from the great זכות of supporting Torah learning, you will enable them to continue in their auspicious work. It will also give them the ability to expand and reach the desired numbers necessary to realise their dreams. You will now become an eternal partner in all their endeavours לקדש שם שמים.

I thank you for your kind and generous support for this worthy cause.

DONATIONS

Date from To Donation Comments

14-02-202117:58:11

joseph loebenstein Zvi Sieradzki £20.00 Tizku L'mitzvois

14-02-202117:21:39

Yona Loebenstein Zvi Sieradzki £25.00

11-02-202121:37:40

Eli Loebenstein Zvi Sieradzki £36.00 We're so proud if you Zvi, you're a real role model!

11-02-202121:20:44

Chaim Rubin Zvi Sieradzki £20.00 Hatzlocha!

11-02-202119:32:34

Yanky Hoffman Zvi Sieradzki £10.00 Remember to send me a VAT receipt ????

10-02-202114:51:38

Anonymous Zvi Sieradzki £60.00

10-02-202113:20:16

Hersh Bernstein Zvi Sieradzki £20.00

09-02-202123:30:31

Shloime Loebenstein Zvi Sieradzki £40.00

09-02-202120:19:25

Elchonon Loebenstein Zvi Sieradzki £10.00 For A great brother in-Law...
Hatzlocho raba

09-02-202119:16:12

Zvi Steinhart Zvi Sieradzki £36.00 Hatzlocho

08-02-202122:58:12

Samuel Ross Zvi Sieradzki £45.00

07-02-202119:45:27

Aron Coleman Zvi Sieradzki £18.00 Hatzlocha Rabba!

07-02-202115:09:07

B Tomlin Zvi Sieradzki £40.00

06-02-202119:57:51

Shua GOLDSCHMIDT Zvi Sieradzki £20.00

03-02-202100:59:13

Anonymous Zvi Sieradzki £20.00

02-02-202113:50:46

Avi Segal Zvi Sieradzki £72.00 הצלחה רבה

30-01-202122:27:52

Yechiel & Hadassa Corn Zvi Sieradzki £36.00 Go bro go!

30-01-202121:03:08

A little Brother Zvi Sieradzki £36.00 בזכות התורה ולומדיה

27-01-202120:17:56

Shragi Vogel Zvi Sieradzki £20.00

24-12-202012:31:48

Yisroel Guttentag Zvi Sieradzki £40.00 Looking forward

TARGET COUNTER

31%
  • Goal£2,000.00
  • Amount Raised £624.00
  • Goal Achieved31%