מנחות ע"ו ע"ב - פ"ז ע"א

Elchonon Goldschmidt

Dear Family and Friends

I feel it a great privilege to be part of this momentous event.

I will be joining with hundreds of Lomdim, and together we will be”h learn through the entire Shas in one day, כאיש אחד בלב אחד. This is a true challenge I am proud to rise to.

The סיום will take place אור לג' אדר, on the yahrzeit of my zeide עזריה בן ר' אלחנן ז"ל.

It is well known that the setting up of a Kollel in a community has the potential to significantly raise the standards of Yiddishkeit. This has been experienced in countless communities in numerous cities around the world, with the ברכה and encouragement of the גדולי ישראל.

The Leeds Kollel which lies in North England between Manchester and Gateshead is an example of this. For several years the Kollel has already been running, and the difference is being felt in the community. By sponsoring my efforts you will be lending a hand to giving financial stability to this Kollel which is unique in the UK. Aside from the great זכות of supporting Torah learning, you will enable them to continue in their auspicious work. It will also give them the ability to expand and reach the desired numbers necessary to realise their dreams. You will now become an eternal partner in all their endeavours לקדש שם שמים.

I thank you for your kind and generous support for this worthy cause.

Elchonon Goldschmidt

DONATIONS

Date from To Donation Comments

15-02-202116:14:52

HaffnerHoff Elchonon Goldschmidt £50.00

14-02-202117:17:31

Rachel Goldschmidt Elchonon Goldschmidt £10.00 Thank you Daddy for everything you do!!!

12-02-202110:59:10

Yaki Halpern Elchonon Goldschmidt £50.00 Hatzlocho

12-02-202108:42:52

Joshua Corn Elchonon Goldschmidt £20.00 The man of action at work again! Keep up your good work!

11-02-202119:28:06

Anonymous Elchonon Goldschmidt £20.00

11-02-202119:27:29

פסח מאיר Begal Elchonon Goldschmidt £50.00

11-02-202116:07:25

Anonymous Elchonon Goldschmidt £10.00 Amazing. Keep up all your good work!

11-02-202114:48:24

N M HALPERN N M HALPERN Elchonon Goldschmidt £72.00

10-02-202123:10:50

D M Halpern Elchonon Goldschmidt £72.00

10-02-202123:10:14

Rabbi Brill Elchonon Goldschmidt £20.00

10-02-202123:09:47

Anonymous Elchonon Goldschmidt £100.00

10-02-202122:39:35

Moshe Yitzchok Adler Elchonon Goldschmidt £10.00

10-02-202122:39:11

Aryeh Ehrentreu Ehrentreu Elchonon Goldschmidt £200.00 בהצלחה בכל מעשה ידיכם

10-02-202122:04:43

Schmuel Liebermann Elchonon Goldschmidt £20.00

10-02-202117:07:23

Max Cohen Elchonon Goldschmidt £50.00

10-02-202116:58:44

gaby springer Elchonon Goldschmidt £20.00 STEIG AWAY!

10-02-202116:29:16

Philip Lipschutz Elchonon Goldschmidt £10.00 Thanks for everything.

10-02-202116:24:03

Moshe Feldman Elchonon Goldschmidt £20.00 Hatzlocho Rabbo my good friend Elchonon in raising funds for this wonderful kollel.

10-02-202115:53:27

Pinni Roth Elchonon Goldschmidt £14.00

10-02-202115:26:02

a a Elchonon Goldschmidt £10.00

10-02-202110:20:29

Avigdor Grossberger Elchonon Goldschmidt £40.00 Mazal Tov to your son ELI אליהו דוב BAR MITZVA "Today". Only nachas

10-02-202110:17:47

Anonymous Elchonon Goldschmidt £23.00

10-02-202110:16:54

Anonymous Elchonon Goldschmidt £20.00

10-02-202110:16:15

Y O Halpern Elchonon Goldschmidt £200.00

10-02-202110:08:28

Y E M m Elchonon Goldschmidt £10.00 To Our dedicated Gabbey !!!! When is the campaign for Minyen Line ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

10-02-202109:10:39

D o v i d N e u m a n n Elchonon Goldschmidt £10.00 MIT A SACH SACH HATZLOCHO REB TIYRE IBBERGEGABEN GABBE SHLITA

10-02-202101:03:07

Shaya Goldschmidt Elchonon Goldschmidt £20.00

10-02-202100:23:07

שאר מתפללי ביהכנ"ס מחזיקי הדת ! Elchonon Goldschmidt £492.00

10-02-202100:21:26

Shloime Wolf Elchonon Goldschmidt £36.00

10-02-202100:02:41

Zevi Bengio Elchonon Goldschmidt £20.00 זאל זיין מיט הצלחה

09-02-202123:57:17

s Gluck Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202123:40:03

אייזיק Weiss Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202123:38:40

Y Weltscher Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202123:05:49

Yossi Rosenzweig Elchonon Goldschmidt £40.00

09-02-202123:05:12

B Ollech Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202123:04:15

R' Lubelski Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202122:44:42

משה Silbiger Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202122:23:51

i i Elchonon Goldschmidt £10.00 לזכות כלל ישראל

09-02-202122:08:11

Y Marmorstein Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202122:03:05

A Schwarz Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202121:45:58

פינחס הערצקא Elchonon Goldschmidt £20.00 מזל טוב לר' פינחס בהיכנס בנך לבריתו של אאע"ה

09-02-202121:43:34

Ushi Reich Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202121:29:21

Akiva Pines Elchonon Goldschmidt £40.00 לע"נ ר' אליהו דב ב"ר יעקב יהושע ע"ה

09-02-202121:27:57

H kahan Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202121:27:05

משה Berger Elchonon Goldschmidt £40.00 מזל טוב ר' משה לאירוסי בתך עב"ג

09-02-202121:24:59

Yissochor Halpern Elchonon Goldschmidt £20.00 לע"נ ר' עקיבא אהרן ב"ר יוסף ע"ה

09-02-202121:23:29

Berel Goldberg Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202121:22:48

B Y Neumann Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202121:22:05

N Bleier Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202121:21:20

Gabi Rechnitzer Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202121:20:22

A Cohen Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202119:26:39

Moishe Sinitzki Elchonon Goldschmidt £72.00

09-02-202119:25:02

מאיר Eichler Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202118:55:34

Chayim Davies Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202118:54:11

M Rose Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202118:32:15

Y Y Wreschner Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202118:23:26

shmeeli Halpern Elchonon Goldschmidt £100.00

09-02-202118:22:32

A Friedlander Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202118:22:03

Lazer Reich Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202117:53:26

Refoel Melul Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202117:31:59

Shea Waldman Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202117:31:35

Hershel Dresdner Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202117:31:02

Ashi Klyne Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202116:54:23

Yehuda Craimer Elchonon Goldschmidt £40.00

09-02-202116:46:45

P Dresdner Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202116:32:54

Motti Posen Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202116:32:26

Raffi miller Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202116:31:40

Noach Fletcher Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202116:31:01

Menachem Heilpern Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202116:30:25

Shua Abenson Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202115:51:32

Rabbi Grant Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202113:39:24

Y A Horovitz Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202113:38:45

Yossi Sandler Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202113:37:50

Y Abitan Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202113:37:08

Lipa Tomlin Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202113:36:30

G Rose Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202113:36:04

C S Lebrecht Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202111:26:34

בית חב"ד קליין Elchonon Goldschmidt £20.00 To the best uncle, Hatzlacha Rabba!!

09-02-202111:12:08

Dovid Sinitsky Elchonon Goldschmidt £20.00 הצלחה רבה

09-02-202110:13:26

Shloime Rapaport Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202110:11:06

Mordche Fulda Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202110:09:52

Shloime Klein Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202110:09:23

M D Salzman Elchonon Goldschmidt £36.00

09-02-202109:43:55

Shimshon Dresdner Elchonon Goldschmidt £20.00 לע"נ רייזל רות בת ר' מנחם ע"ה

09-02-202109:42:00

S Dubiner Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202109:40:54

Raffi Guttmann Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202109:40:09

Yoel Schwarz Elchonon Goldschmidt £60.00

09-02-202109:39:36

R Kohn Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202109:38:41

A Hoffman Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202109:37:56

Dani Israel Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202109:37:28

Yoily Yosefovitz Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202109:36:35

Y Y Kaufman Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202109:35:45

Akiva Reich Elchonon Goldschmidt £50.00

09-02-202107:24:39

Y Friedlander Elchonon Goldschmidt £40.00

09-02-202106:56:04

D Simon Elchonon Goldschmidt £10.00

09-02-202106:55:38

S B Salomon Elchonon Goldschmidt £20.00

09-02-202106:55:09

K Mozes Elchonon Goldschmidt £20.00

08-02-202120:44:08

joseph Grunfeld Elchonon Goldschmidt £20.00

08-02-202120:39:57

Yaakov Haffner Elchonon Goldschmidt £40.00 For the super shamas!

07-02-202119:21:24

O Jung Elchonon Goldschmidt £10.00

06-02-202120:00:04

Shua GOLDSCHMIDT Elchonon Goldschmidt £20.00

04-02-202120:01:34

Elozor Goldschmidt Elchonon Goldschmidt £20.00 Should be with hatzlocha,
Love Elozor

04-02-202109:33:00

Yanki levin Elchonon Goldschmidt £20.00

01-02-202121:40:46

Anonymous Elchonon Goldschmidt £400.00 לע"נ ר' עזריה בן אלחנן ז"ל שהסיום יחול אי"ה בליל היארצייט שלו ג' אדר ת.נ.צ.ב.ה.

31-01-202121:59:27

simon finiasz Elchonon Goldschmidt £20.00 Behatzlocha!

29-01-202109:34:57

David Halpern Elchonon Goldschmidt £36.00

28-01-202121:06:07

Simche Cohen Elchonon Goldschmidt £20.00 ברכה והצלחה

28-01-202121:05:01

Avrom Henry Elchonon Goldschmidt £40.00 Mazal Tov to the best Gabe

28-01-202119:06:50

Anonymous Elchonon Goldschmidt £36.00

28-01-202109:28:24

Anonymous Elchonon Goldschmidt £40.00

28-01-202109:27:34

Chayim Fulda Elchonon Goldschmidt £10.00

27-01-202120:30:52

Z & SS Hirsch Elchonon Goldschmidt £36.00 Hatzlocho

26-01-202123:59:07

Shabsi Goldschmidt Elchonon Goldschmidt £20.00 Fastflow

17-01-202110:16:41

R' S Brunner Elchonon Goldschmidt £10.00

17-01-202110:16:03

R Smith Elchonon Goldschmidt £10.00

16-01-202122:29:58

Anonymous Elchonon Goldschmidt £144.00

16-01-202122:29:16

Zvi Neumann Elchonon Goldschmidt £72.00

16-01-202117:59:11

Y D Bamberger Elchonon Goldschmidt £50.00

11-01-202100:15:15

Shmuli neumann Elchonon Goldschmidt £20.00

07-01-202110:36:35

Eli Neumann Elchonon Goldschmidt £40.00

07-01-202110:35:32

Eliot Taylor Elchonon Goldschmidt £120.00

06-01-202121:49:58

Simcha Shadmi Elchonon Goldschmidt £40.00

06-01-202119:26:29

Dovid Samson Elchonon Goldschmidt £40.00

06-01-202114:21:17

Chayim Weiss Elchonon Goldschmidt £36.00

05-01-202113:38:17

M Friedmann Elchonon Goldschmidt £20.00

05-01-202110:44:42

Richard Blackstone Elchonon Goldschmidt £72.00

04-01-202116:41:31

Anonymous Elchonon Goldschmidt £40.00 Hatzlocho!

01-01-202111:20:51

ARON GOLDSCHMIDT Elchonon Goldschmidt £40.00

03-01-202116:20:30

Mark Bergman Elchonon Goldschmidt £20.00

27-12-202013:58:48

Adam Bookman Elchonon Goldschmidt £52.00

27-12-202012:17:49

Anonymous Elchonon Goldschmidt £36.00

27-12-202011:45:23

eli weisz Elchonon Goldschmidt £40.00

26-12-202022:30:39

Martin Katz Elchonon Goldschmidt £36.00

26-12-202022:18:26

Anonymous Elchonon Goldschmidt £20.00

26-12-202021:12:35

Moishe Schwinger Elchonon Goldschmidt £40.00

26-12-202021:09:03

Shua Fulda Elchonon Goldschmidt £40.00

26-12-202020:47:58

David Haffner Elchonon Goldschmidt £72.00

24-12-202019:43:56

David Lande Elchonon Goldschmidt £20.00

24-12-202019:43:26

Avrumi Mozes Elchonon Goldschmidt £20.00

24-12-202010:13:32

Stuart Lachs Elchonon Goldschmidt £72.00

24-12-202002:14:11

Ch Erlanger Elchonon Goldschmidt £40.00

24-12-202002:13:29

A Henry Elchonon Goldschmidt £20.00

24-12-202002:12:32

Yossi Bude Elchonon Goldschmidt £40.00

24-12-202002:12:01

Sholom Goldstein Elchonon Goldschmidt £40.00

24-12-202002:11:08

D Smus Elchonon Goldschmidt £20.00

24-12-202002:10:37

C A Kaye Elchonon Goldschmidt £40.00

24-12-202002:09:21

M Neumann Elchonon Goldschmidt £36.00

24-12-202002:07:57

Yossi Leitner Elchonon Goldschmidt £10.00

24-12-202002:07:02

Sruli Eckstein Elchonon Goldschmidt £36.00

TARGET COUNTER

108%
  • Goal£5,000.00
  • Amount Raised £5,379.00
  • Goal Achieved108%