ראש השנה ב' ע"א - י"ב ע"א

Fishel Adam

Dear Family and Friends

I feel it a great privilege to be part of this momentous event.

I will be joining with hundreds of Lomdim, and together we will be”h learn through the entire Shas in one day, כאיש אחד בלב אחד. This is a true challenge I am proud to rise to.

It is well known that the setting up of a Kollel in a community has the potential to significantly raise the standards of Yiddishkeit. This has been experienced in countless communities in numerous cities around the world, with the ברכה and encouragement of the גדולי ישראל.

The Leeds Kollel which lies in North England between Manchester and Gateshead is an example of this. For several years the Kollel has already been running, and the difference is being felt in the community. By sponsoring my efforts you will be lending a hand to giving financial stability to this Kollel which is unique in the UK. Aside from the great זכות of supporting Torah learning, you will enable them to continue in their auspicious work. It will also give them the ability to expand and reach the desired numbers necessary to realise their dreams. You will now become an eternal partner in all their endeavours לקדש שם שמים.

I thank you for your kind and generous support for this worthy cause.

DONATIONS

Date from To Donation Comments

14-02-202118:44:35

Dovid Schleider Fishel Adam £18.00 Be matzliach

14-02-202114:48:00

Yehuda Adam Fishel Adam £10.00

13-02-202119:50:59

Anonymous Fishel Adam £10.00 Missing old times!

12-02-202113:21:08

B C Dunner Fishel Adam £18.00 Hatzlocho

12-02-202101:22:03

Chaim Fogel Fishel Adam £20.00 ????????

11-02-202120:27:16

Phillip Adam Fishel Adam £20.00 הצלחה רבה with and proud to be part of this!
All @ 34

11-02-202117:58:10

Msohe Desser Fishel Adam £20.00 Wishing much הצלחה

11-02-202108:15:41

יצחק Barnett Fishel Adam £20.00

11-02-202105:42:55

Mendel Goldstein Fishel Adam £250.00 הצלחה.
Amazing work

10-02-202123:25:49

Chaim Ackstine Fishel Adam £20.00

10-02-202122:53:19

Z Freilich Fishel Adam £10.00 Wishing you הצלחה גדולה.

10-02-202122:41:43

RD FORDSHAM Fishel Adam £36.00 well done!

10-02-202121:25:53

Motty Adler Fishel Adam £20.00 Best of luck my friend

10-02-202119:04:39

Anonymous Fishel Adam £20.00 Hatzlocho!

10-02-202113:29:13

Yossi Adam Fishel Adam £72.00 To my big brother who's always there for me. Lots of hatzlocha !

10-02-202112:40:48

Menachem Moscovitch Fishel Adam £36.00
רפואה שלימה חיה שפרה בת נעמי

07-02-202115:58:51

Martin Shepherd Fishel Adam £20.00 Wishing you much nachas from your lovely family and much hatzlocho with your learning.
KT
Moshe Hillel

07-02-202113:40:11

Jonathan Adler Fishel Adam £10.00 Hatzlocha

04-02-202123:02:32

Aaron Chaim David Fishel Adam £40.00 Hatzlocha rabbo. I'd love to join you in this important cause.

04-02-202108:56:46

Shulem Porush Fishel Adam £20.00 hatzlocho!

04-02-202108:47:18

Anthony Morgan Fishel Adam £125.00 Hatzlocha Rabbah

04-02-202108:32:47

Mikey Wulwick Fishel Adam £72.00 Hatzlocha to my good friend Fishel

04-02-202108:20:06

Eliezer Halberstadt Fishel Adam £10.00

TARGET COUNTER

112%
  • Goal£800.00
  • Amount Raised £897.00
  • Goal Achieved112%