ברכות כ"ו ע"א - ל' ע"ב

Moishe Schleider

Dear Family and Friends

I feel it a great privilege to be part of this momentous event.

I will be joining with hundreds of Lomdim, and together we will be”h learn through the entire Shas in one day, כאיש אחד בלב אחד. This is a true challenge I am proud to rise to.

It is well known that the setting up of a Kollel in a community has the potential to significantly raise the standards of Yiddishkeit. This has been experienced in countless communities in numerous cities around the world, with the ברכה and encouragement of the גדולי ישראל.

The Leeds Kollel which lies in North England between Manchester and Gateshead is an example of this. For several years the Kollel has already been running, and the difference is being felt in the community. By sponsoring my efforts you will be lending a hand to giving financial stability to this Kollel which is unique in the UK. Aside from the great זכות of supporting Torah learning, you will enable them to continue in their auspicious work. It will also give them the ability to expand and reach the desired numbers necessary to realise their dreams. You will now become an eternal partner in all their endeavours לקדש שם שמים.

I thank you for your kind and generous support for this worthy cause.

DONATIONS

Date from To Donation Comments

09-02-202018:25:04

Yoni Klajn Moishe Schleider £10.00 Hatzlocha!

09-02-202016:46:56

Best Brother in Law Moishe Schleider £18.00 You are a melech.
You are a legend.
You are kol kuloi tov.

09-02-202014:38:24

Binyomin Cohen Moishe Schleider £20.00 Moishe!! Keep up the good work! Thank you so much for opening your home to our daughter. B+F

09-02-202014:06:05

Daddy Moishe Schleider £25.00

06-02-202017:17:24

Meir Sinitsky Moishe Schleider £18.00 Hatzlocha Rabbah

06-02-202009:47:49

Dovid Schleider Moishe Schleider £10.00 Hatzlocho Rabbo

28-01-202019:33:09

Isaac Schleider Moishe Schleider £36.00 Keep going!!

28-01-202017:09:07

Y M Hirsch Moishe Schleider £5.00 Hatzlocho!

28-01-202016:02:44

Raphael Meyer Moishe Schleider £20.00 THANK YOU SO MUCH FOR ALL YOU DO!!!
KEEP UP YOUR AMAZING WORK!

28-01-202015:14:58

yaacov gittleson Moishe Schleider £15.00 with ongoing admiration for all of your non-stop efforts for ganz klal yisroel bichlal upifrat.
Of course the main thanks is to your wife being okay never seeing you...:-)

28-01-202014:54:08

Anonymous Moishe Schleider £10.00 The one, the only, the best - Moishe!

28-01-202014:33:00

MOSHE SCHLEIDER Moishe Schleider £5.00 hatzlacha raba

21-01-202013:27:33

Yosef Zvi Schleider Moishe Schleider £9.00 הצלחה!

19-01-202020:36:45

Eli Grun Moishe Schleider £5.00 U R Tops!!!!!!!!!!!!!!!

16-01-202018:17:01

Eli Cohen Moishe Schleider £25.00 ........... תזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקים מתוך נחת והרחבת הדעת
באהבה

16-01-202017:28:28

yaacov gittleson Moishe Schleider £10.00 what a zechus! Hatzlocha!

TARGET COUNTER

48%
  • Goal£500.00
  • Amount Raised £241.00
  • Goal Achieved48%